BUSINESS INTELLIGENCE

Att få en god insyn i sitt företags marknadsföring och prestationer online kan vara en utmaning. Det finns olika kanaler i informationssilon. Rapportering sker manuellt samt är felbelägen och tidskonsumerande. Dessutom kan deadlines för statiska rapporter stå i vägen för en realtidsöverblick över affärsdrivande information. Lösningen är interaktiva dashboards. De ger er en givande och konkret vy över dina affärer.

  • DASHBOARDS: Enkla och interaktiva dashboards med integrerad data från olika källor, kanaler och marknader. Vi arbetar med både Klipfolio och Tableau.
  • ANALYS AV DATA: Vi erbjuder en skräddarsydd analys, från enkla till mer avancerade insikter.
  • ALLA DATAKÄLLOR Vi sätter ihop samtliga av era datakällor till en och samma dashboards som ger en överskådlig bild av alla aktiviteter och korrelationer.
  • AUTOMATISK RAPPORTERING: Enskild överblick över affärskritisk data så som betalda kanaler & SEO, prestationer inom e-handel och upptäck snabbt avvikande beteenden och engagemang.