Google Analytics

Google Analytics

Alla som driver affärer på nätet samlar på sig data. Data som kan brytas ner, jämföras och analyseras. Görs detta på rätt sätt ger de ovärderlig information om vilka besökarna är, hur de agerar och vad de vill göra.

Google Analytics tillhandahåller djupgående analys av trafik samt konkreta tips om hur trafik och konverteringar ständigt kan förbättras. Vi erbjuder all nödvändig teknisk support för en lyckad implementation.

Vi är experter på Google Analytics och kan hjälpa dig utnyttja det på bästa sätt.

Användarvänlighet

Med fokus på användarvänlighet och genom analys av era besökares beteenden, ger det er möjligheten att optimera struktur och budskap på er webbplats. Genom ökad användarvänlighet ökar även möjligheterna att konvertera besökare till betalande kunder.

Vi erbjuder en grundläggande utvärdering av användarvänligheten på er webbplats tillsammans med rekommendationer och strategier för hur ni kan öka konverteringen från besökare till kund.

Konverteringsoptimering och test

Kombinationen av design och budskap resulterar i olika användarbeteenden. Tester där olika kombinationer med samma avsedda resultat ställs mot varandra hjälper er att hitta det alternativ som get bästa möjliga effekt.

Vi hjälper er genomföra, övervaka och utvärdera tester på en eller flera delar av er webbplats i syfte att optimera er konverteringsgrad.

Konkurrensanalys

Genom att analysera beteende och strategier hos era konkurrenter har ni möjlighet att ligga steget före. Vi kan visa skillnader i nuvarande strategier jämfört med andras och därefter tillhandahålla konkreta förslag om var och hur ni kan förbättra er onlinemarknadsföring.

Våra experter erbjuder möjligheten att jämföra er nuvarande strategi och marknadsföring online mot ett urval av era konkurrenters, inom flera kanaler.

A/B-tester

Samtidigt som de digitala kanalerna blir mer sofistikerade, blir även användarbeteendet det. En konvertering är sällan ett resultat av en enskild faktor, utan idag oftast en kombination av flera, till exempel kombinationen av design och budskap vilket gör det svårt att på förhand veta vad som konverterar bäst. A/B-tester ger värdefull information om era kunder och deras beteenden och möjliggör en fintrimning av er konverteringsgrad.

Genom att mäta den verkliga effekten av ändringar och justeringar kan vi hjälpa er uppnå bästa möjliga resultat.

Workshop i Analytics och konvertering

Vi håller kurser och workshops i bland annat användarvänlighet, konverteringsoptimering, besöksspårning och användarbeteende. De lämpar sig för t.ex. digital directors, webbadministratörer, webbredaktörer och försäljningschefer och de hålls av våra analys-, sökmotoroptimerings- och/eller sökmarknadsföringsexperter.
Vi kan ta er till nästa kunskapsnivå.