Google Analytics health check

När vi gör en health check på ett Google Analytics- konto så innebär det att vi kontrollerar och testar så att det som finns uppsatt i dagsläget fungerar som det ska, samt att vi hittar förbättringsområden och möjligheter i kontot. Efter det sätter vi tillsammans upp en plan för att åtgärda eventuella problem samt implementering av det som behövs för att du/ni ska kunna ta del av djupare data i era konton.

 

Övergripande områden som en health check omfattar är:

 • Korrekt länkning till andra verktyg
 • Korrekt uppsatta/relevanta mål idag
 • Förslag på nya mål och mål tunnlar
 • Korrekt uppsatta/relevanta eventspårningar
 • Förslag på nya eventspårningar
 • E-handelsspårning
 • Korrekt spårning av kampanjer
 • Korrekt uppsatta/relevanta översikter
 • Anpassade rapporter
 • Eventuella varningar från Google
 • Korrekt uppsättning av Google Tag Manager

 

Health check+

Vill du göra health checken djupare rekommenderar vi att du ser över våra Health check+ områden, som omfattar allt som Health check gör plus lite till:

 • Uppgradering till Universal Analytics
 • Avancerad e-handelspårning med kundresa
 • Importer av kostnader som inte finns som standard i Google Analytics
 • Användarsegmentering
 • Uppsättning av mer detaljerad besöksdata för ditt konto

 

Advanced Dashboards

Vi skräddarsyr en dashboard tillsammans med dig för att enklare kunna övervaka viktig företagsstatistik på olika nivåer. Advanced Dashboards är samlingar av data som ger en överblick av rapporter och statistik som du bryr dig mest om. Det låter dig övervaka flera mått i samma vy så att du snabbt kan kontrollera dina konton eller se samband mellan olika rapporter.

 

Kvartalsrapporter

När vi lagt en bra grund för vidare projektplan med healthchecks så rekommenderar vi att man ser över våra kvartalsrapporter för att följa upp statistiken och förstå den data som samlas in. Här finns det även möjlighet att hitta nya förbättringsåtgärder som kommit upp på vägen. Det kan vara förändringar som gjorts på webbplatsen eller svårigheter med hur man ska handskas med nya kampanjer på en analysnivå.Det ingår 4 st avstämningsmöten/rapporter per år för att gå igenom hur uppsättningarna presterar.