Rapporter och analyser

Få rapporter eller dashboards för dina KPIer så du kan få en relevant översikt och ta rätt affärsbeslut. Det sägs att “utan spaning – ingen aning” men det är ju minst lika viktigt att få resultaten presenterade på ett bra sätt, så att man kan förstå vad siffrorna visar. Genom att skapa lättfattliga rapporter och begripliga grafer kan du analysera era data på bästa sätt, oavsett vad du vill veta.

Vi kan hjälpa dig analysera era data och skapa en överblick över de viktigaste trenderna och nyckeltalen för er hemsida.

 

Rapporter

Vi hjälper dig sätta upp rapporter eller dashboards med det ni behöver veta beroende på vem som vill veta det, vad ni ska ha det till och när ni behöver det. Om en VD vill ha information om hur en site i ett visst land går just nu är det till exempel en annan rapport än om marknadschefen vill ha bevakning på utvecklingen på samtliga siters trafik från sociala medier över tid. Vi har färdiga, beprövade, mallar för de flesta fall men modifierar dem naturligtvis efter era behov.

För de som önskar sätta upp rapporter och lite KPIer, till exempel inför möten eller som stöd i marknadsarbetet.

 

Analyser

Om ni behöver mer djuplodande analyser så erbjuder vi oss även att driva analysprojekt där vi hittar anpassade KPIer och skräddarsyr rapporter, visualiserar information, gör en djupgående analys samt följer upp alla föreslagna åtgärder för att ni ska nå era uppsatta mål så effektivt som möjligt. Det här är en mer långsiktig approach där vi verkligen jobbar tillsammans för att du ska få maximal ROI på insamlade data.

För de som vill ta ett helhetsgrepp om sin data och verkligen skapa affärsnytta av den.