Kina och dess tekniska frammarsch – Friday Buzz 29 Juni

Friday Buss på WGP 29 juni!

Månadens Friday Buzz-talare Anna Mossberg bjöd på insikter om tekniken på den kinesiska marknaden och hur framfarten för framstående företag sett ut de senaste åren. Sist men inte minst luftades självklart några framtidsspaningar.

Vårens och sommarens fredagsevent här på Web Guide Partner, det vi kallar Friday Buzz, har rullat på i accelererande takt med intressanta gästföreläsare och nyfikna gäster. Den här gången var vi glada över att kunna presentera Anna Mossberg som gästföreläsare och inspiratör.

Anna Mossberg sitter idag i styrelsen för Swedbank och Swisscom, vilket är spännande uppdrag i sig, men hon är långt ifrån ovan vid att inneha ledande nyckelpositioner på stora företag.

Tidigare har Anna bland annat varit affärsområdeschef på Google Sverige och även Senior Vice President på Deutsche Telekom. Man kan minst sagt säga att Anna har stor erfarenhet från att arbeta på ledande Internet- och telekomföretag.
 

Intressanta och överväldigande nyckelsiffror

Därför var vi såklart nyfikna på att höra vad Anna hade att säga om Kina och dess tekniska frammarsch. Hon berättar att Kina tidigt bestämde sig för att bli världsledande inom fyra områden:
 

 1. E-commerce
 2. Höghastighetståg
 3. Delningstjänster (Sharing)
 4. Mobila betalningsmetoder.

Att det är något de lyckats med behöver man knappast ifrågasätta, inser vi. Förra året stod Kinas sharing-ekonomi för över 4,4 triljoner svenska kronor i transaktioner som involverade ungefär 600 miljoner människor.

Det betalningssystem de använder bygger på WeChatPay eller Alibaba, vilka kräver att man har ett kinesiskt bankkonto. Det är med andra ord kört för oss turister – vi får fortsätta använda våra vanliga betalningssätt. Anna fortsätter med att konstatera att marknaden för mobila betalningar i Kina är 11 gånger större än i USA.

Att genomslagskraften ser ut som den gör är kanske inte så konstigt om vi samtidigt tittar på hur företagen står sig internationellt. I år skedde till exempel något som inte hänt förut: amerikanska varumärken växte mindre än icke-amerikanska varumärken.

För 2018 kan vi se att de tio mest värdefulla varumärkena är:
 

 1. Google
 2. Apple
 3. Amazon
 4. Microsoft
 5. Tencent
 6. Facebook
 7. Visa
 8. McDonalds
 9. Alibaba
 10. AT&T

Bland topp 100 ser vi 14 kinesiska bolag. År 2006 fanns endast ett enda (!) kinesiskt företag med på topplistan.

Anna Mossberg på Friday Buzz.
 

Anna Mossberg delar med sig av spännande observationer

Artificiell intelligens & ansiktsigenkänning
Utvecklingsmöjligheterna för AI är optimala då det finns tillgång till data i överflöd. Samtidigt har man börjat undervisa barn så unga som fyra till sex år i AI-programmering.

Det vi kan se trendar i dagsläget är ansiktsigenkänning. Det används bland annat för det projekt som just nu testas där man betygsätter invånare med hjälp av ett så kallat socialt kreditvärde. Kreditvärdet grundar sig i regeringsdata om varje invånares ekonomiska och sociala status.

Detta “betyg” är invånarna sedan villiga att använda för byteshandel. Man säljer alltså sin integritet i utbyte mot bekvämlighet och man ser att den största potentialen för detta ligger inom finanssektorn.

Ytterligare ett sätt de använder AI och ansiktsigenkänning på är till exempel i Shenzhen, en stad som är 100% kameraövervakad. I och med detta klaras alla brott upp inom 48 timmar, tack vare att man alltid kan hitta förövare: bara spola tillbaka övervakningen.

Det gör också att stadens alla områden kan bedömas efter huruvida där finns farliga element eller ej. Farliga element såsom människor med mentala sjukdomar, människor som använder droger, och turister…

Delning av data & ePass
26 miljoner invånare i Shanghai använder idag i enorm utsträckning mobila och digitala tjänster som alla är sammankopplade i vad som kallas ePass. ePass är ett enda konto där man registrerar sig på några sekunder och sedan väljer själv vilka tjänster eller microappar man vill koppla till sin användarprofil. Exempel på data man kan länka är: pensionsdata, sjukjournaler, räkningar, bibliotekskort, busskort och mycket, mycket mer.

Övriga användningsområden är exempelvis kartor över offentliga toaletter, information om hur pass trångt det är i turistområden, möjligheten att boka in offentliga tjänster (att ansöka om pass tog tidigare 15 dagar – nu tar det 7 dagar), och vid allvarliga olyckor får valt sjukhus information om den skadade medan närstående får information om vad som hänt och vilket sjukhus familjemedlemmen förts till. För att nämna några.

Denna typ av tjänst är möjlig eftersom data är delad mellan instanserna. Tack vare detta kommer användarna åt informationen via ett enda konto, snarare än som här där vi loggar in på ett nytt konto för varje tjänst vi vill använda (i princip). Målet är att rulla ut systemet i hela Kina.

Spännande insikter på Friday Buzz hos WGP.

Shopping och betalningssätt
När det kommer till butiker och handel ligger de olika kinesiska företagen i framkant och de har alla olika lösningar på samma problem: bekvämlighet. O2O försöker till exempel uppnå samma servicenivå i fysiska butiker som i sina webbshoppar, medan 7Fresh (som ägs av JD.com) har robot-kundvagnar som följer efter dig i butiken. Både JD.com och Alibaba har dessutom koncept liknande Amazon Go.

Utöver dessa “smidiga” lösningar finns också showrooms som visar upp tillgängliga produkter. De man vill köpa scannar man sedan av med en QR-kod, och så levereras produkterna hem till dörren.

I TakeGo- och Quixsmart-butiker använder man ansiktsigenkänning i kombination med maskiner som scannar av blodådror i handflatorna. Det sistnämnda är tydligen säkrare än enbart ansiktsigenkänning, och den här lösningen tillåter konsumenterna att plocka med sig produkter utan standardiserad utcheckning. En helt klart annorlunda variant av Amazon Go.

Fascinerande är dock att dessa system kan hantera när varor flyttas på eller läggs tillbaka, likväl som att flera personer är butiken samtidigt.
 

Hur långt efter ligger västvärlden?

För att avsluta med en bang kan vi överraska er på samma sätt som Anna Mossberg överrumplade oss: 2013 ansökte Kina och USA om tre stycken AI-patent var.

2017 ansökte USA om strax över 100 patent. Kina? Kina ansökte om närmare 650 AI-patent.

Och vi undrar om USA eller Kina ligger först i utvecklingen av innovativa AI-tjänster?