Webbanalys

Alla som driver affärer på nätet samlar på sig data – data som kan brytas ner, jämföras och analyseras. Görs detta på rätt sätt ger de ovärderlig information om vilka besökarna är, hur de agerar och vad de vill göra. Genom webbanalys får du många nycklar inför framtiden och kan fatta väl övervägda affärsbeslut.

Användarvänlighet

Med fokus på användarvänlighet och genom analys av era besökares beteenden, ger det er möjligheten att optimera struktur och budskap på er webbplats. Genom ökad användarvänlighet ökar även möjligheterna att konvertera besökare till betalande kunder.

Vi erbjuder en grundläggande utvärdering av användarvänligheten på er webbplats tillsammans med rekommendationer och strategier för hur ni kan öka konverteringen från besökare till kund.

Konverteringsoptimering och test

Kombinationen av design och budskap resulterar i olika användarbeteenden. Tester där olika kombinationer med samma avsedda resultat ställs mot varandra hjälper er att hitta det alternativ som get bästa möjliga effekt. Vi hjälper er genomföra, övervaka och utvärdera tester på en eller flera delar av er webbplats i syfte att optimera er konverteringsgrad.

Google Analytics

Aktuell och pålitlig data är en förutsättning för att fatta rätt beslut och förbättra er verksamhet och er webbplats. Google Analytics tillhandahåller både djupgående analys av trafik samt konkreta tips om hur trafik och konverteringar kan förbättras ytterligare. Verktyget ger även en uppskattning av er webbplats potential både när det gäller antalet besökare och försäljning.

Möjligheten att segmentera användare i olika grupper och implementera rörelsespårning ger er möjligheten att ytterligare optimera specifika delar av er webbplats. Vi erbjuder all nödvändig teknisk support för en lyckad implementation.

Detta inlägg är 5 år gammalt. Ha gärna det i åtanke när du läser vidare. I en föränderlig värld kan tipset, rekommendationen eller nyheten vara inaktuell.
Tags