AdWords – Certifieringskurs I Advertising Fundamentals

Välkommen till en inspirerande heldagsutbildning för dig som vill utvecklas inom Google AdWords och ta den första AdWords-certifieringen – Advertising Fundamentals. Du får en tydlig bild av hur hela produkten fungerar från grunden, och lär dig vilka funktioner som är mesta relevanta för dig i din yrkesroll. Efter kursens slut kommer du se på AdWords med helt nya ögon.

Utbildningen riktar sig till dig som arbetar med AdWords men behöver en djupare förståelse för funktionerna, eller helt enkelt vill bli Google AdWords-certifierad. I utbildningen ingår ett provtillfälle för Googles certifiering “Advertising Fundamentals”. För att bli Google-certifierad expert inom AdWords krävs att du klarar två olika prov. Det andra provet för certifieringen, “Advanced Search”, ingår i vår utbildning AdWords Certifieringskurs II.