Teknisk utvärdering

Teknisk utvärdering

En tekniskt välbyggd webbplats uppskattas av så väl sökmotorer som besökare. Genom att göra en teknisk utvärdering av din webbplats kan vi ge förslag på förbättringsåtgärder som kommer göra den bättre och mer användarvänlig.

I den tekniska analysen tittar vi på en rad faktorer som vi vet är viktiga när sökmotorn gör en bedömning av din webbplats, och därefter sammanställer vi en lista med prioriterade åtgärder.

Använd en enkel men tydlig struktur

Genom att bygga en webbplats som har en enkel och tydlig struktur så underlättar du navigeringen för besökaren. Du gör det dessutom lättare för sökmotorns spindlar att hitta och indexera ditt innehåll på ett korrekt sätt. När ditt innehåll indexeras så sparas din information i sökmotorns databas och kan presenteras för potentiella besökare - förutsatt att din sida är relevant i förhållande till användarens sökning.

Vad menas med sajtstruktur?

  • Hur många nivåer du har på din sajt.
  • Nivåerna är relaterade till klickavståndet mellan sidorna. Startsidan är nivå 1, alla sidor som är länkade från startsidan är nivå 2, och alla sidor som är länkade från nivå 2 är nivå 3 och så vidare.

Varför är det viktigt med en bra sajtstruktur?

  • Genom att ha tydliga nivåer på sin sajt hjälper man Google att förstå vilka sidor som är viktigast och vad de handlar om.
  • Genom att ha en bra struktur så ökar chanserna att din sajt blir indexerad av sökmotorerna.
  • Genom att ha en bra sajtstruktur så fördelas länkkraften på de sidor som är viktigast. Ju längre ner i strukturen en sida ligger, desto mindre kraft får den, och desto mindre vikt tillskriver Google till den sidan.

Sätt en bra URL-struktur från start

En optimal URL-struktur är uppdelad i kataloger och underkataloger där varje katalog innehåller mappar och filer. Man bör bygga upp en sajt i en pyramidstruktur. Varje katalog ska innehålla information och man ska kunna hoppa i URL-strukturen utan att stöta på döda eller tomma sidor. URL:er måste dessutom vara konsekventa och följa ett utsatt mönster. Försök att göra respektive URL kort och använd viktiga sökord så nära roten som möjligt.

Varför är det viktigt att ha en bra URL-struktur?

  • Det hjälper besökare att lätt navigera sig runt på sidan.
  • Det hjälper semantiken.
  • URL: er fungerar som ett ID för varje sida.
  • Det hjälper till att kontrollera indexeringen av sajten.
  • Det underlättar möjligheten att analysera trafik via kategorierna.

Således underlättar en bra URL-struktur för båda dina besökare och för sökmotorn.

 

Laddningstid och storlek på sajten

Laddningstiden och storleken på en sida går hand i hand. Ett vanligt problem är att man har en webbplats som laddar för långsamt, vilket lätt kan förstöra användarupplevelsen. Detta är en faktor som inte bara är viktig för besökaren utan även för sökmotorn som använder laddningstiden som en viktig faktor när den gör sin bedömning om sajten/sidan är ett bra sökresultat eller inte.

HTTP statuskoder

Det finns en mängd olika statuskoder som kan störa en besökare eller en sökmotor när de besöker din webbplats. En av de vanligaste felkoderna kallas för en 404 - errorsida och innebär att sidan inte längre kan visas. Det betyder alltså att den informationen som borde ha funnits där inte längre är tillgänglig. Detta kan exempelvis leda till att dina besökare istället väljer att leta vidare efter informationen de sökte efter hos någon av dina konkurrenter.

Rubriker och taggar

En tagg är en bit kod som omsluter en viktig del av en text. Dessa finns till för att tala om för Google vad en sida handlar om och det är viktigt i ett sökmotoroptimeringsperspektiv att dessa används på rätt sätt.

Kontakta oss om du vill få hjälp med att göra en teknisk analys av din webbplats

Martin Hall
Head of SEO
martin.hall@wgp.se