Optimera för Long-tail SEO

I det dagliga SEO-arbetet är ”long-tail” ett välkänt begrepp. Long-tail fraser ger möjligheten att synas på flera variationer och vertikaler på ett generiskt sökord. Long-tail sökningar är ofta kopplade till användares sökbeteenden och därav en viktig del i hur innehåll strategiskt bör skapas för att öka den organiska synligheten och i sin tur även driva mer organisk trafik.

 

Skillnad mellan generiska sökningar och long-tail.

Generiska sökord är de vanligaste sökorden inom en nisch, därför är sökvolymen högre och därmed också konkurrensen. Eftersom sökorden är breda blir träffsäkerheten, relevansen och konverteringsgraden lägre. Detta för att det är svårt att avgöra intuitionen användaren har när sökningen utförs på det breda sökordet.

 

Long-tail sökningar utgörs av flera ord i kombination med det generiska sökordet. I dessa fall är sökvolymen och konkurrensen lägre. Däremot är träffsäkerheten och relevansen desto högre eftersom användaren är mer specifik i sin sökning.

 

Long-tail sökningar utgår från ditt primära sökord

Long-tail fraser är alltså kopplade till ditt primära sökord detta gör att möjligheten att synas organiskt blir väldigt stor. Ett exempel på detta (som vi ser nedan) är diskmaskiner. En sökning på det generiska sökordet diskmaskin är väldigt brett och det är svårt att avgöra intuitionen. Om du däremot kombinerar ordet med olika variabler som mått, kvalitet, pris och funktion, har du fler fraser att optimera mot och intuitionen bakom sökningen blir tydligare. Dessa kombinationer inte heller fullt lika konkurrensutsatta och därmed ökar dina chanser att ranka bra organiskt.

 

Vad är fördelarna med Long-tail?

En av de huvudsakliga fördelarna med att optimera sin SEO mot long-tail sökningar är att det är lättare att ranka i höga positioner. Genom att strategiskt välja att optimera flertalet long-tail fraser kan det i slutändan resultera i mer organisk trafik än de generiska sökorden.  En annan fördel är att chansen till konvertering ökar, eftersom relevansen och intentionen bakom sökningen blir högre.

 

Sammanfattningsvis är det viktigt att hela tiden se tillbaka till just din verksamhet och vad din målgrupp efterfrågar, och hitta en kombination mellan generiska och long-tail fraser att optimera mot och försöka ranka på.

Detta inlägg är 3 år gammalt. Ha gärna det i åtanke när du läser vidare. I en föränderlig värld kan tipset, rekommendationen eller nyheten vara inaktuell.
Tags